Pianiści


Joanna Zathey-Wójcińska

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego. W 2005 roku ukończyła również podyplomowe studia w zakresie kameralistyki w klasie prof. Dory Schwarzberg w Accademia di Musica w Pinerolo (Włochy). W czerwcu 2015 uzyskała tytuł doktora sztuki. Od 1999 roku pracuje jako pianistka-kameralistka w Katedrze Instrumentów Smyczkowych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, od roku akademickiego 2015/2016 na stanowisku adiunkta. Również od 1999 roku jest nauczycielem w OSM II stopnia im. J. Kaliszewskiej przy ZSM w Poznaniu, współpracuje z klasami skrzypiec i klarnetu, a także prowadzi zespoły kameralne. Wraz z uczniami i studentami bierze udział w konkursach skrzypcowych i klarnetowych otrzymując liczne wyróżnienia za wybitne walory artystyczne partii fortepianu. Była oficjalnym pianistą XIII Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (2006), na I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Karol Szymanowski in memoriam w Toruniu (2007), na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie (2014, 2017) oraz na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie (2015 i 2018), a także na II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Jak Wieniawski” w Lublinie (2019). Od wielu lat jest zapraszana do współpracy podczas Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu. Prowadzi wykłady oraz warsztaty dla nauczycieli pianistów-kameralistów poświęcone zagadnieniom wykonawczym muzyki kameralnej. Od 2011 roku tworzy duet ze skrzypkiem Jarosławem Nadrzyckim, z którym wystąpiła m. in.: na międzynarodowym festiwalu Ohrid Summer Festival w Macedonii 2011 roku, w 2015 roku wspólnym recitalem zainaugurowali cykl koncertów pt. „Recitale Mistrzowskie” w nowej siedzibie NOSPR-u w Katowicach, natomiast w maju 2019 roku wystąpili na szeregu koncertów podczas Festiwalu Polsko-Rosyjskiego „Młodzieżowa Akademia Sztuki” w Moskwie. Owocem ich współpracy jest płyta z sonatami na skrzypce i fortepian J. Brahmsa (wyd. Orphée Classics), która ukazała się w listopadzie 2018 roku.


Agnieszka Przemyk-Bryła

Doktor habilitowany sztuki muzycznej, profesor nadzwyczajny w Katedrze Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, który ukończyła z wyróżnieniem w 2004 roku w klasie fortepianu prof. Alicji Palety-Bugaj i w klasie kameralistyki prof. Krystyny Borucińskiej. Agnieszka Przemyk-Bryła jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, organizowanym przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina (2000), laureatką Estrady Młodych XXXV Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (2001), finalistką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Siergieja Rachmaninowa w Morcone (Włochy, 2003), laureatką II nagrody na III Concorso Pianistico Internazionale Andrea Baldi w Bolonii (Włochy, 2013). Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także zdobywczyni innych prestiżowych stypendiów. Uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich, prowadzonych przez profesorów krajowych i zagranicznych, takich jak A. Jasiński, M. Mizera, J. Godziszewski, O. Yablonskaya, J. Rouvier, S. Perticaroli, H. Nakamura, K.-H. Kaemmerling, A. Vardi, D. Merlet, A. Nasiedkin, E. Moguilevsky, V. Gornostajewa, Lee Kum-Sing, N. Demidenko. Artystka występowała w wielu miastach Polski, a także w renomowanych salach koncertowych w Austrii, Azerbejdżanie, Chinach, Czechach, Finlandii, Japonii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i we Włoszech. Prowadziła kursy mistrzowskie dla pianistów w Polsce, we Włoszech, w Azerbejdżanie, w Stanach Zjednoczonych, Tunezji i Chinach. W 2014 roku wraz z Konstantym Andrzejem Kulką i Tomaszem Strahlem pianistka nagrała komplet dzieł kameralnych Fryderyka Chopina dla wytwórni DUX. Płyta zdobyła nagrodę „disc excepcional” hiszpańskiego magazynu Scherzo, otrzymała również nominację do nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk”. W swoim dorobku fonograficznym artystka ma ponadto udział w nagraniu dwóch płyt „Saxophone varie” (vol. II i nominowany do „Fryderyka” vol. III) wraz z Pawłem Gusnarem, a w 2018 roku, z okazji 100-lecia Niepodległości Polski zarejestrowała dla Chopin University Press sonaty wiolonczelowe Zygmunta Stojowskiego i Ludomira Różyckiego, wraz z Tomaszem Strahlem. Agnieszka Przemyk-Bryła jest także autorką książki pt. Sonata w twórczości Siergieja Rachmaninowa wydanej wraz z dwiema płytami audio przez wydawnictwo naukowe GRADO z Torunia (2014). Ponadto jest laureatką II nagrody Olimpiady Języka Polskiego oraz finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego.