Lutnik


Jan Mazurek

Artysta lutnik. W 1986 roku uzyskał tytuł magistra sztuki lutniczej na kierunku lutnictwa artystycznego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczął pracę pedagogiczną jako nauczyciel lutnictwa i historii sztuki lutniczej w Państwowym Liceum Muzycznym w Poznaniu. Od 1993 roku prowadzi zajęcia z lutnictwa i wykłady z historii sztuki lutniczej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2007 roku został powołany na stanowisko prodziekana Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa Artystycznego W roku 1986 został przyjęty w poczet członków Związku Polskich Artystów Lutników, gdzie wielokrotnie w ramach seminariów lutniczych wygłaszał referaty poświęcone teoretycznym zagadnieniom budowy instrumentów lutniczych. Od ponad dwudziestu lat prowadzi własną pracownię lutniczą. Jako twórca – budowniczy wykonał ok. pięćdziesiąt instrumentów ( skrzypiec, altówek, wiolonczel, gitar oraz instrumentów historycznych). Od wielu lat specjalizuje się w korekcie i konserwacji. W tej dziedzinie współpracuje z wieloma instytucjami muzycznymi, a także z muzykami z polski i zagranicy.